İSTANBUL BAROSU KİŞİ HAKKINI İHLAL ETMİŞTİR!

Hukukun tam olarak uygulanmasını sağlamakla görevli avukatların görevinin ne olduğunu, Avukatlık Kanunu'nun 2.maddesi açıklamıştır. Bu maddeye göre "Avukatlığın amacı"; ... hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat, bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder." İşi hukuk olan, amacı kişilerin hukukunu savunmak olan bir meslek biriminde böyle bir hukuksuzluğun olması asla kabullenilemez ve savunulamaz. İstanbul Barosunu kişi hukukuna saygılı olmaya davet ediyoruz.

İstanbul Barosu Yönetiminin, başörtülüleri "staj eğitimi" çalışmalarına almamaları, hem Anayasa'ya hem Avukatlık Kanunu ile avukatlara verilmiş olan göreve aykırıdır. Kimin neyi, ne için giydiği bir tarafa; herkes bu bağlamda dini inanışının ve buna bağlı ibadetin gerektirdiği şekilde giyinebilir. Bir ibadetin gereği olmasından bağımsız; bir kimse saçlarını örtüyorsa bu da insani temel hak ve hürriyetlerden biri olarak değerlendirilmelidir. Ve bu hak dokunulmaz haklardandır. Hukuku hiçe sayan bir anlayış, işi hukuk olan bir kurumu temsil edemez, etmemelidir.

Sadece İstanbul Barosu'nda değil birçok kurumda bu temel hakkın ihlal edildiğini görmekteyiz. Kim tarafından ve ne için olursa olsun "Temel Hak ve Hürriyetleri" güvence altına alan Anayasanın ve kanunların hiçe sayılmasına asla sessiz kalamayız. Hukukun tam olarak uygulanmasıyla görevli avukatların oluşturduğu kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan İstanbul Barosu'nun yönetim kurulunun bu uygulaması, baroların "hukukun üstünlüğüne" dayalı bir meslek kuruluşu olduğu düşünüldüğünde, üzücü ve vahim bir durumdur.

Demokrasisi gelişmiş ülkelerde buna benzer uygulamalar, geri kalmışlığın bir göstergesi olarak görülmektedir. İnsanı, insan onurunu, insanlığa hürmeti ve hizmeti öncelikli görev kabul etmeyen hiçbir kurum insana mutluluk getiremez, uygulamalarıyla ferdin hukukunu çiğneyenler neyi temsil ettiklerini gözden geçirmelidir. İnsana hizmeti merkeze almayan her kişi ve kurum insanlığa karşı suç işlemeye yatkın bir hal alır. İstanbul Barosunu bu noktada düşünmeye davet ediyoruz. Ve diyoruz ki, hukuk adına amaç eğer bir intikam almaksa, intikam kelimesinin olduğu yerde hukuk olmaz.

MAZLUMDER Malatya Şubesi olarak; herkesi ve başörtülü avukatların hakkına darbe vuran İstanbul Barosunu ayrımsız bir hukuk anlayışına davet ediyor, hukuku çiğnenen kişilere haklarının eksiksiz verilmesini talep ediyor, işleri kişi hukukunu korumak olanlara görevlerini hatırlatıyor ve insana saygı ekseninde hareket etmelerini bekliyoruz.

Unutmayalım ki; " insanlık onurunu çiğneyen hiçbir uygulama" savunulamaz.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2011-12-21
Okunma Sayısı : 1885
Şube ve Temsilcilerimiz
malatya
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Mazlumder Şubesi
Adres: İsmetiye Mah. Bölük emin sokak Güney dağ Akmil Apt. B / Blok No: 169 Battalgazi / MALATYA
E-posta: malatya[a]mazlumder.org | Telefon: 0422 326 3634 | Faks: 0422 326 3634

Ziyaretçi Sayımız : 4616463