MALATYA ŞUBE'DEN "ANDIMIZ" KALDIRILSIN EYLEMİ

Yeni Yasama Yılında "Andımız"ı Meclis Başkanı Okusun Milletvekilleri

Yüksek Sesle Tekrarlasın!

Yanlış Okuyanlar Danıştay Önünde Tek Ayak Üstünde Beklesin!

Basına ve Kamuoyuna,

Burada toplanmamızın vesilesi olan "Andımız Kaldırılsın!" kampanyasını 2008 -2009 eğitim yılını geride bıraktığımız gün olan 12 Haziran 2009 tarihinde, MAZLUMDER olarak başlatmıştık.

 

2009-2010, 2010-2011 Eğitim ve öğretim dönemlerinde olduğu gibi, 2011-2012 eğitim ve öğretim döneminin ilk günü olan bugün yine bu haksız uygulamayı kamuoyuna duyurmaya ve "öğrenci andı kaldırılıncaya kadar" bu temel hak ihlalinin karşısında durmaya devam edeceğiz.


Bu kampanya kapsamında derneğimizin üye ve yöneticileri tarafından geçmişte Danıştay'da üç ayrı dava açılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ''Öğrenci Andı'' başlığını taşıyan 12. maddesinin kaldırılması için açılan davalarda Danıştay 8.Dairesi davalarımızı RED etmesinin karşılığında, bu davalar tarafımızdan temyiz edilmiştir.

 

İlk derece mahkemesi olarak Danıştay, "Andımız Kaldırılsın" davası ile ilgili vermiş olduğu gerekçeli kararında; temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, insan onurunun çiğnendiği darbe dönemi anayasaları ile modası tüm dünyada geçen ideolojik devletin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, kendi görüşü ve eskimiş devlet ideolojisini bu kararında tekrarlamıştı.

 

Etnik kimlikleri farklı olan insanlara okutulan bu "And" ayrımcı, dışlayıcı, Türkiye'nin taraf olduğu başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere; birçok sözleşmeye, doğal ve ilahi hukuka aykırı, Cumhuriyetin alışkanlığı olan toplum mühendisliğinin tek tipleştirici, farklılıkları yok sayan hatta zor kullanarak değiştiren, Türkleştirme politikasının esas alındığı, ilkel milliyetçi dayatmanın militarist toplum kurma özleminin ürünü bir anttır.

 

Türkiye'nin çok kimlikli, çok kültürlü bir yapısı olduğu gerçeğinin artık kabul edilmesi ve bu kabul çerçevesinde yasal, hukuki ve fiili tüm değişikliklerin bir an önce gerçekleştirilmesini ve bu doğrultuda "Andımız" olarak adlandırılan bu metnin artık ilköğretim okullarında okutulmamasını talep etmekteyiz.

 

 

MAZLUMDER Malatya Şubesi Başkanı

Kadir YILMAZ

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı EylemlerTarih 2011-09-19
Okunma Sayısı : 1950
Şube ve Temsilcilerimiz
malatya
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Mazlumder Şubesi
Adres: İsmetiye Mah. Bölük emin sokak Güney dağ Akmil Apt. B / Blok No: 169 Battalgazi / MALATYA
E-posta: malatya[a]mazlumder.org | Telefon: 0422 326 3634 | Faks: 0422 326 3634

Ziyaretçi Sayımız : 4616440